Ergis

Komunikat prasowy

29 lutego 2008, 10:05

Wyniki ERGIS-EUROFILMS za IV kwartał 2007 roku

ERGIS-EUROFILMS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotował po czterech kwartałach 2007 przychody ze sprzedaży w wysokości 425,9 mln zł, czyli o blisko 40% wyższe niż w tym samym okresie roku 2006. Z kolei zysk z działalności operacyjnej w tym okresie wyniósł 16,1 mln zł w porównaniu z 11,3 mln zł w roku ubiegłym. 

Kluczowe wydarzenia czwartego kwartału:            

ERGIS-EUROFILMS zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie 142 mln zł, czyli o 79% wyższym niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W czwartym kwartale rozpoczęto prace mające na celu inkorporację do Grupy ERGIS firm MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer i Schimanski GmbH, transakcja przejęcia których została sfinalizowana  pod koniec trzeciego kwartału 2007. Dzięki przejęciu ERGIS-EUROFILMS wzmocnił swoją wiodącą pozycję w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, stając się niekwestionowanym liderem tego rynku.  

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS  przedstawia poniższa tabela: 

w tys PLNI-IV kw. 2006I-IV kw. 2007Zmiana
Przychody ze sprzedaży304 742425 951+39,8%
Zysk brutto na sprzedaży53 27365 109+22,2%
Zysk operacyjny11 33216 086+41,9%
Zysk netto14 1488 405-40,6%
Zysk netto bez zdarzeń nadzwyczajnych7 2017 486+3,85%

Podstawowymi czynnikami, które spowodowały realizację zysku netto na poziomie niższym niż ubiegłoroczny były:

- niekorzystny dla eksporterów kurs euro, którego negatywny wpływ na wynik Spółka szacuje na ok. 2 mln zł na poziomie zysku brutto;                      - istotny wzrost cen surowców, który wpłynął na wzrost kosztów Spółki o blisko 5 mln zł i mógł zostać tylko częściowo skompensowany wzrostem cen dla odbiorców Spółki;                                                                                                                                                                                           - koszty finansowe związane z obsługą kredytu na zakup udziałów w spółkach MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer i Schimanski GmbH, które wyniosły w 2007 r. ok. 1 mln zł;

- Ponadto, na obniżenie zrealizowanych w 2007 roku wyników finansowych, wpłynęło opóźnienie w uzyskaniu korzyści z dwu inwestycji produkcyjnych w Oddziale w Oławie (taśm bandujących PET oraz drugiej linii do produkcji folii termokurczliwej PVC), które Spółka szacuje na ok. 2 mln zł; Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że spółki przejęte w 2007 roku wypracowały w 2007  9 736,15 złotych zysku netto, którego tylko część znalazła się w skonsolidowanych wynikach Grupy. 

Nieaudytowane wyniki finansowe firm Flexergis, Schimanski GmbH, MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer, przejętych przez ERGIS-EUROFILMS w trakcie 2007 r.  przedstawia tabela poniżej: 

     
[tys. zł]Schimanski GmbHMKF-Folien GmbH
2006200720062007
Przychody ze sprzedaży111 116,98103 181,40153 057,08162 573,84
Zysk operacyjny 8 068,178 255,658 296,617 672,45
Zysk brutto7 066,387 282,725 969,994 793,84
Zysk netto4 731,454 808,953 548,462 888,45
 
 [tys. zł]Flexergis
20062007
Przychody ze sprzedaży33 57136 135
Zysk operacyjny 2 5693 234
Zysk brutto2 218,802 821
Zysk netto1 7212 038,75

Wyniki po audycie mogą ulec zmianie.   

PLANY ERGIS-EUROFILMS 

W okresie najbliższych miesięcy ERGIS-EUROFILMS skoncentruje się na maksymalizacji efektów synergii, wynikających z przejęcia Flexergis, MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer i Schimanski GmbH. Najbliższe plany Grupy zakładają przede wszystkim rozwój sprzedaży wyrobów MKF-Folien i Schimanski na polskim rynku, jak również rozwój sprzedaży produktów Grupy ERGIS (m. in. taśm PET, folii stretch i laminatów do żywności) zarówno poprzez dotychczasową sieć dystrybucyjną ERGIS-EUROFILMS, jak i służby sprzedaży MKF-Folien i Schimanski. ERGIS-EUROFILMS zamierza także w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do wykorzystania efektów synergii technologicznych dla zwiększenia rentowności wszystkich spółek Grupy.

DODATKOWE INFORMACJE  

ERGIS-EUROFILMS SA. powstał w wyniku zeszłorocznego połączenia giełdowego Eurofilms i jego inwestora branżowego ERGIS SA.. Połączona firma jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Spółka jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu ]

MKF-Folien GmbH Minderjahn+Kiefer jest jednym z wiodących niemieckich producentów folii twardych PET i PVC, wykorzystywanych głównie w przemyśle spożywczym oraz w sektorach technicznych. Moce produkcyjne spółki to: 20.000 ton folii PET oraz 12.500 folii PVC.  

Schimanski GmbH to producent laminatów z twardej folii PET/PE i PVC/PE, wykorzystywanych przede wszystkim w sektorze spożywczym (np. do pakowania mięsa czy serów), o mocach produkcyjnych rzędu 16.000 ton rocznie.  

 

.