Ergis

Komunikat prasowy

27 sierpnia 2003, 11:10

Wykup menadżerski Ergisu

Komunikat


27 sierpnia 2003

Wykup menadżerski Ergisu


DBG, prowadzacy działalnosc inwestycyjna w Europie Srodkowej i Wschodniej,
przeprowadził pierwsza inwestycje drugiego funduszu.  
DBG, wraz z Tadeuszem Nowickim i Markiem Górskim, poprzez podmiot holdingowy
Finergis Sp. z o.o. kupili akcje Ergis S.A. od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
oraz złożyli ofertę nabycia pozostałych akcji od Skarbu Państwa.
Ergis S.A., uczestniczący w programie NFI od 1994 roku, jest jedynym polskim
producentem folii farmaceutycznych i tapet oraz wiodącym producentem folii
izolacyjnych z PVC, folii opakowaniowych i biurowych, granulatów, folii biurowych,
dekoracyjnych, paneli i parapetów w Europie Środkowo - Wschodniej. Po fuzjach,
przejęciach i wielu prorozwojowych inwestycjach, które miały miejsce w latach 1998-
2001 obrót Grupy Ergis wzrósł z 93 do 255 mln złotych.
DBG Eastern Europe II jest następcą funduszu DBG Osteuropa-Holding,
inwestującego z powodzeniem w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech od 1997
roku. Inwestorami w DBG są: Deutsche Bank, EBOiR, Mitsubishi Corporation, DEG
oraz Deutsche Beteiligungs.
Strategia działalności DBG Eastern Europe II LP koncentruje się na inwestowaniu w
spółki w tzw. późniejszym stadium rozwoju. Ergis jest kolejną, po Czech on Line oraz
Hungarocamion, inwestycją DBG finansującą wykup menadżerski (management buy
out).
"Uważamy, że wykupy menadżerskie polskich spółek przemysłowych beda interesujacymi
inwestycjami dla funduszy typu private equity w najbliższych kilku latach. Współpraca z
menadżerami spółki Ergis pozwoli nam skorzystac ze spodziewanego rozwoju Spółki w
efekcie przystapienia Polski do Unii Europejskiej oraz prowadzonej od kilku lat jej
intensywnej modernizacji." powiedział Jacek Korpała, partner w DBG Eastern Europe i
dyrektor zarzadzajacy biurem warszawskim.  
"Mam nadzieję że wypracowany przez DBG i menadżerów wykup spółki stanie się
podstawą do długotrwałego rozwoju grupy ERGIS i będzie dobrym przykładem
metody stabilizacji polskich holdingów przemysłowych średniej wielkości" powiedział
Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis S.A.

.