Ergis

Komunikat prasowy

04 lipca 2007, 18:03

SĄD ZAREJESTROWAŁ POŁĄCZENIE EUROFILMS I ERGIS

SĄD ZAREJESTROWAŁ POŁĄCZENIE EUROFILMS I ERGIS

Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował 29 czerwca 2007 połączenie Eurofilms S.A., wiodącego polskiego producenta folii stretch, termokurczliwej PVC oraz dystrybutora folii BOPP i taśm PET z większościowym akcjonariuszem Spółki - ERGIS S.A. - największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Połączenie przegłosowane zostało jednomyślnie przez akcjonariuszy Eurofilms i ERGIS podczas majowych ZWZ. Od dziś na warszawskiej giełdzie notowany jest zatem jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 390 mln zł.

Połączony podmiot działa pod nazwą ERGIS–EUROFILMS S.A. Struktura akcjonariatu po połączeniu wygląda następująco: Finergis Investments Ltd. – 65,87%, byli udziałowcy spółki Baad przejętej przez ERGIS S.A. na początku 2007 roku – 13,66%. Pozostali akcjonariusze giełdowi – 20,47%.

Strategicznym celem rozwojowym połączonych spółek jest wzmocnienie pozycji lidera w produkcji folii i pozycji wiodącej firmy w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dalszy rozwój ERGIS–EUROFILMS S.A. będzie dokonywał się zarówno poprzez akwizycje spółek z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań, jak i wzrost organiczny - poprzez inwestycje w nowe linie produkcyjne w dziedzinie odpowiadającej specjalizacji firmy, pozwalające na poszerzenie oferty produktowej Spółki.

W tym miesiącu ruszy linia do produkcji taśm PET, o mocy rzędu 4,8 tys. ton rocznie. Planowany jest także zakup linii do produkcji folii stretch PE w technologii blown, której uruchomienie przewidziane jest na I kwartał 2008 roku. Przewidziana moc produkcyjna tej linii to 3,5 tys. ton rocznie, a jej koszt szacowany jest na 15,7 mln zł. 2

„Niezwykle się cieszę, że proces połączenia udało się przeprowadzić w tak sprawny i szybki sposób, przy pełnym poparciu akcjonariuszy obu spółek. Połączony podmiot, ERGIS-EUROFILMS S.A., jest największym graczem na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w regionie środkowoeuropejskim, rynku, który w najbliższych latach czeka znaczący wzrost. Chcemy umacniać pozycję lidera, rozwijając się zarówno organicznie – pracując m.in. nad systematycznym poszerzaniem oferty produktowej i zwiększaniem mocy produkcyjnych, jak i poprzez przejęcia.” - mówi Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.

Dodatkowych informacji udzielają:

Małgorzata Kot

ERGIS–EUROFILMS S.A.

tel. 0604 159 103, 0604 159 159

e-mail: kot@eurofilms.eu

Magda Kołodziejczyk

M+G

tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

Eurofilms S.A.

Eurofilms S.A. jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych), oraz dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków). Zdolności produkcyjne firmy wynoszą obecnie 27 tys. ton rocznie folii stretch, 1,4 tys. ton folii termokurczliwej PVC oraz 4,8 tys. ton taśm PET (inwestycja w toku). W 2006 roku Spółka wypracowała 128,79 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto na poziomie 5,2 mln zł. Eurofilms zatrudnia ponad 100 osób. Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.eurofilms.eu

Informacje o ERGIS S.A.

ERGIS S.A. jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), parapety, taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). W kwietniu tego roku ERGIS przejął 100% udziałów BAAD Sp. z o.o – producenta elastycznych laminowanych opakowań do żywności. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy Ergis (bez Eurofilms) oraz spółki Baad w 2006 roku kształtowały się na poziomie prawie 220 mln zł, a zysk

.