Ergis

Komunikat prasowy

23 stycznia 2007, 17:04

Eurofilms: połączenie z Ergis S.A.

Eurofilms S.A., wiodący polski producent folii stretch, termokurczliwej PVC i dystrybutor folii BOPP, połączy się ze swoim większościowym akcjonariuszem - ERGIS S.A. - największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli. Zanim dojdzie do konsolidacji, ERGIS S.A. przejmie 100% udziałów w spółce BAAD z Nowego Sącza, firmie zajmującej się produkcją opakowań giętkich z nadrukiem fleksograficznym. W ten sposób na warszawskiej giełdzie notowany będzie jeden z największych podmiotów w środkowoeuropejskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, o łącznych przychodach sięgających 330 mln zł.

Kluczowe informacje:

  • Zarząd i Rada Nadzorcza Eurofilms SA podjęły decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia z ERGIS;
  • Zanim dojdzie do konsolidacji Eurofilms S.A. z ERGIS S.A., ta ostatnia firma przejmie spółkę BAAD, rozszerzając swój profil działalności o produkcję opakowań giętkich z nadrukiem fleksograficznym. Jednocześnie Eurofilms zdecydował się na rozwinięcie nowej linii produktowej: taśm PET, służących do pakowania dużych i średnich ładunków.
  • Połączony podmiot będzie notowany na warszawskiej giełdzie pod nazwą ERGIS – EUROFILMS SA;
  • Celem strategii rozwoju po połączeniu Eurofilms S.A. oraz ERGIS S.A. (włączając BAAD) będzie wzmocnienie pozycji lidera w produkcji folii i pozycji wiodącej firmy w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • Dalszy rozwój ERGIS – EUROFILMS S.A. będzie dokonywał się zarówno poprzez wzrost organiczny, inwestycje w nowe linie produkcyjne (również w dziedzinie produktów nieobecnych w dzisiejszej ofercie Grupy) jak i dalsze akwizycje spółek z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań.

Połączenie Eurofilms S.A. z ERGIS S.A.

ERGIS S.A. jest wiodącym akcjonariuszem Eurofilms S.A. z 52,67 proc. udziałem w kapitale i głosach. Fuzja obu spółek nastąpi poprzez przejęcie przez Eurofilms SA przedsiębiorstwa ERGIS w zamian za akcje nowej emisji w Eurofilms skierowanej do akcjonariuszy ERGIS. Parytet wymiany zostanie ustalony w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Celem połączenia jest stworzenie podmiotu, który zajmie czołową pozycję na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowopowstała firma będzie nadal notowana na warszawskiej giełdzie, a jej prezesem został Tadeusz Nowicki, obecny szef ERGIS S.A.

„O możliwości wprowadzenia ERGIS na GPW wspominaliśmy już przy okazji ubiegłorocznego debiutu Eurofilms. Uznaliśmy, że najlepsze efekty synergii i rozwoju biznesu osiągniemy w wyniku połączenia obu spółek. Jednocześnie w ten sposób na giełdzie notowana będzie cała grupa ERGIS. Inwestorzy giełdowi będą mogli uczestniczyć i korzystać z efektów strategii rozwoju, której celem jest zdobycie pozycji lidera na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w regionie środkowoeuropejskim.” - mówi Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS S.A. i Eurofilms SA.

„Jestem pewien, że połączenie Eurofilms z ERGIS zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia wartości dla giełdowych akcjonariuszy Eurofilms. Nowopowstały podmiot będzie miał silną pozycję rynkową i dzięki temu duży potencjał rozwoju na rynku, który czeka znaczący wzrost w najbliższych latach.” – mówi Grzegorz Kędzierski, Członek Zarządu Eurofilms S.A.

Przejęcie spółki BAAD przez ERGIS S.A.

Zanim dojdzie do fuzji Eurofilms S.A. z ERGIS S.A., ta ostatnia spółka przejmie Drukarnię BAAD Sp. z o.o.. W tym celu ERGIS S.A. przeprowadzi nową emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowe walory zostaną skierowane do obecnych udziałowców Drukarni BAAD. W ten sposób Baad stanie się spółką w 100% zależną od ERGIS S.A. W wyniku tej transakcji ERGIS S.A., jako polski lider w przetwórstwie tworzyw sztucznych, zamierza wejść na rynek opakowań elastycznych i budować na nim istotną pozycję. Zarządy obu spółek uznają segment opakowań elastycznych za jeden z najbardziej dynamicznych segmentów rynku opakowań, o wysokiej dynamice wzrostu i potencjale.

Inwestycja Eurofilms w nową linię produktową

Eurofilms zdecydował się na rozwinięcie nowej linii produktowej: taśm PET, służących do pakowania dużych i średnich ładunków. Wielkość inwestycji w nową linię wyniesie 13,5 mln zł, a docelowe moce produkcyjne to 4,8 tys. ton rocznie.

 

***

Informacje o Eurofilms S.A.

Eurofilms SA jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych), oraz dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). W 2005 roku spółka wypracowała niemal 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i przeszło 6 mln zł zysku netto, a w III kwartałach 2006 odpowiednio 93 mln zł i prawie 4 mln zł. Zdolności produkcyjne firmy wynoszą obecnie 27 tys. ton rocznie folii stretch oraz 1,4 tys. ton folii termokurczliwej PVC. Eurofilms zatrudnia ponad 100 osób. Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.eurofilms.eu 

Informacje o ERGIS S.A.

ERGIS SA jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów PVC, tapet i paneli. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwałe zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną etc., folie wyciskane (moletowane) oraz folie drukowane wielokolorowe (do pięciu kolorów). Prognozowane przychody ze sprzedaży Grupy Ergis (bez Eurofilms) w 2006 roku kształtują się na poziomie ponad 180 mln zł, a zysk netto na poziomie ponad 7 mln zł. Głównym akcjonariuszem ERGIS S.A. posiadającym 100 proc. akcji jest spółka inwestycyjna Finergis Investments Ltd., kontrolowana przez fundusz inwestycyjny typu „private equity” - DBG Eastern Europe II LP. Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis .eu

Informacja o Drukarni BAAD Sp. z o.o.

Podstawowym polem działalności BAAD jest produkcja opakowań giętkich z nadrukiem fleksograficznym. Spółka zajmuje się też drukiem offsetowym, który stanowi jednak dużo mniejszy zakres jej działalności. W 2005 roku przychody BAAD wyniosły 30,65 mln zł, a zysk netto przekroczył 1,7 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży w 2006 roku przekroczyły 34 mln zł, prognozowany EBITDA to blisko 4,8 mln zł, a zysk netto około 1,4 mln zł. Udziałowcami BAAD są osoby fizyczne. Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.baad.com.pl

.