Ergis

Komunikat prasowy

06 czerwca 2006, 11:45

Przydział akcji Eurofilms SA: ponad 80-proc. redukcja w transzy indywidualnej

- Eurofilms SA dokonał przydziału 8.053.306 akcji objętych Publiczną Ofertą, w tym 4.026.653 Akcji Serii B1 i C w ramach Oferty Sprzedaży oraz 4.026.653 Akcji Serii D w ramach Publicznej Subskrypcji.

- Spośród wszystkich akcji objętych Publiczną Ofertą przydzielono:
- 6.500.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej,
- 1.553.306 akcji w Transzy Indywidualnej.

- Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 80,68%.

- W procesie bookbuildingu inwestorzy instytucjonalni złożyli deklarację zapisu na blisko 37 mln akcji. Oznacza to że wyrazili chęć zakupu prawie sześciokrotnie większej liczby akcji niż obejmowała transza dla inwestorów instytucjonalnych.

- Eurofilms SA planuje zadebiutuje na GPW 12 czerwca 2006r.

- Środki pozyskane z emisji nowych akcji Eurofilms SA zostaną przeznaczone przede wszystkim na współfinansowanie nakładów inwestycyjnych znacząco zwiększających moce produkcyjne Spółki: o 50% w przypadku folii stretch oraz o 100% w przypadku folii termokurczliwej PVC. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej Eurofilms oraz umocnienie pozycji Spółki na rynku polskim, co przełoży się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50%, począwszy od roku 2007.

.