Ergis

Komunikat prasowy

26 maja 2006, 11:38

Widełki cenowe Eurofilms: 3,70 - 4,30 zł

- Eurofilms SA ustalił przedział cenowy oferowanych akcji na poziomie 3,70 - 4,30 zł.

- W przypadku, gdy cena emisyjna Akcji Serii D będzie nie niższa niż 3,7 zł i niższa niż 4,0 zł Publiczna Oferta obejmie wyłącznie 4.026.653 Akcji Serii D (nowej emisji). W tym przypadku w transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 776.653 Akcji Serii D, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 3.250.000 Akcji Serii D.

- W przypadku gdy cena emisyjna zostanie określona w przedziale 4,00 - 4,30 zł zaoferowanych zostanie łącznie 8.053.306 akcji (czyli 4 026 653 Akcji Serii D, oferowanych przez Spółkę oraz 4.026.653 akcji Serii B1 i C, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy). Transza instytucjonalna obejmie 6 500 000 akcji, a indywidualna 1 553 306 akcji.

- Dodatkowo Wprowadzający (ERGIS SA i Finergis Investment Limited) zobowiązali się do tego, iż w przypadku, gdy w Publicznej Ofercie nie zostaną zaoferowane Akcje Sprzedawane ze względu na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D w wysokości mniejszej niż 4,00 zł lub nie zostaną objęte wszystkie akcje objęte Ofertą Sprzedaży, w okresie do 30 czerwca 2007roku nie będą oni sprzedawać akcji objętych Ofertą Sprzedaży:
- po cenie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii D powiększona o 20% oraz
- w transakcjach innych niż transakcje pakietowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- Emisja nowych akcji Eurofilms SA ma na celu przede wszystkim współfinansowanie nakładów inwestycyjnych znacząco zwiększających moce produkcyjne Spółki: o 50% w przypadku folii stretch oraz o 100% w przypadku folii termokurczliwej PVC. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej Eurofilms oraz umocnienie pozycji Spółki na rynku polskim, co przełoży się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50%, począwszy od roku 2007.

- Prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają przychody ze sprzedaży na poziomie 133,4 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 5,5 mln PLN. W 2007 roku Spółka prognozuje przychody na poziomie 154,3 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 8,1 mln PLN.

ZAPISY NA AKCJE

Zapisy w Transzy Detalicznej i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przyjmowane będą w dniach 31 maja - 2 czerwca 2006 roku w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

CENA

Ostateczna cena akcji zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów, 30 maja 2006, na podstawie wyników procesu budowania “księgi popytu” (book building).

PRZYDZIAŁ AKCJI

Przydział akcji w obu transzach nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zapisów, czyli do 9 czerwca 2006. W trakcie dokonywania przydziału akcji Spółka może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy Transzą Indywidualną a Transzą Instytucjonalną. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy.

TERMINY PUBLICZNEJ OFERTY

29 maja 2006 - Początek book buildingu
30 maja 2006 r. godzina 15.00 - Koniec book buildingu
30 maja 2006 - Podanie ceny do publicznej wiadomości
31 maja 2006 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
2 czerwca 2006 - Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
do 9 czerwca 2006 - Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych
Czerwiec 2006 - Początek notowań na GPW

“W czasie naszych spotkań z inwestorami spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem Spółki. Doceniają oni przejrzystość biznesu i jasną strategię rozwoju Eurofilms. Choć kilka dni niestabilności na giełdzie z pewnością nie wpłynie na długoterminową ocenę naszej Spółki przez inwestorów, uznaliśmy, że należy elastycznie reagować na sytuację na rynku i ustaliliśmy widełki cenowe na poziomie uwzględniającym ostatnie wahania indeksów giełdowych. Priorytetem oferty jest pozyskanie przez Spółkę środków z nowej emisji na współfinansowanie planu inwestycyjnego. Stąd decyzja obecnych akcjonariuszy o nie sprzedawaniu akcji, w przypadku niesatysfakcjonującej dla nich ceny” - powiedział Grzegorz Kędzierski, Prezes Zarządu Eurofilms.

.