Ergis

Komunikat prasowy

24 października 2019, 11:27

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Ergis prezentuje wyniki zbliżone do ubiegłorocznych

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki po trzech kwartałach 2019 roku.

Wyniki III kwartału 2019 roku były lepsze niż wypracowane rok wcześniej, dzięki czemu rentowność po trzech kwartałach jest zbliżona do zrealizowanej w 2018 roku. Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018, EBITDA był wyższy o 0,7%, a zysk netto spadł o ponad 13%. 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

w tys. PLN

1-3Q 2019

(wstępne)

1-3Q 2018

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

596 790

594 212

+0,4%

Zysk operacyjny

21 558

22 078

-2,4%

EBITDA

40 341

40 074

+0,7%

Zysk brutto

17 029

18 317

-7,0%

Zysk netto

13 211

15 239

-13,3%

Zadłużenie odsetkowe

144 111

168 565

-14,5%

Mimo zrealizowanych inwestycji, Grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak: wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Nie bez znaczenia był także obserwowany w Polsce wzrost kosztów zatrudnienia. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników.

W III kwartale br. Grupa zanotowała stosunkowo dobrą rentowność sprzedaży folii miękkich z PVC oraz taśm PET Greenstrap®.  Mimo dalszego pogarszania się relacji między cenami PET z recyklingu a PET „virgin”, lekko poprawiła się rentowność sprzedaży twardych folii i laminatów do żywności PET.

Niska sprzedaż, a w konsekwencji gorsze rozłożenie kosztów stałych, wpłynęła na obniżenie rentowności sprzedaży elastycznych laminatów do pakowania żywności.  Niezadowalająca była także rentowność sprzedaży folii stretch, co wynika z zaostrzającej się konkurencji przy spadającym popycie.

Biorąc pod uwagę niekorzystne światło, w jakim stawiane są dziś w mediach tworzywa sztuczne, a także coraz trudniejsze warunki prowadzenia działalności przemysłowej w Polsce (w tym koszty zatrudnienia, ceny energii elektrycznej) zaprezentowane wyniki można uznać za zadowalające. Prawdziwym dylematem dla przetwórców tworzyw sztucznych jest dziś określenie przyszłej strategii, która pozwoliłaby przekonać opinię publiczną, że skuteczną metodą ochrony środowiska nie jest „zrywanie z plastikiem”, ale ograniczanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – w szczególności tych, które nie są poddawane recyklingowi – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis. 

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2018 roku przychody Grupy przekroczyły 776,3 mln zł.

 Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.