Ergis

Media o nas

24.01.2018

Kolejne publikacje dot. wstępnych wyników finansowych Grupy w 2017 roku

  • Rzeczpospolita Wzrosły koszty wynagrodzeń - z powodu wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz cen surowców, odnotowano spadki zysków w branży przetwórczej tworzyw sztucznych. Rezultatem tego było przecenienie przez inwestorów m.in. akcji Ergis S.A. Wyprzedaż  była efektem podania szacunkowych wyników Grupy za 2017 rok.  W materiale zawarto autoryzowaną  wypowiedź Tadeusza Nowickiego, Prezesa Ergis S.A.  
  • Parkiet Inwestorzy mocno przecenili akcje  - jw.
  • forsal.pl (ISBnews) Ergis miał wstępnie 20,45 mln zł zysku netto w 2017 r., spadek o 13,9% r: r
  • infowire.pl Wstępne wyniki Grupy Ergis w 2017 roku: najwyższa w historii sprzedaż, wyniki pod wpływem wzrostu kosztów wynagrodzeń i cen surowców.

Materiały dot. analizy najbardziej liczących się spółek z branży przetwórczej tworzyw sztucznych (m.in. Ergis S.A.): Sektor poligrafii wciąż się rozwija. M.in. fuzje przyczyniają się do rozwoju działalności oraz otwierania się przedsiębiorstw na rynki zagraniczne

  • Rzeczpospolita Warunki sprzyjają rozwojowi
  • Rzeczpospolita Większe wymagania człowieka i środowiska -  dodatkowo w materiale zamieszczono autoryzowaną  wypowiedź Tadeusza Nowickiego, Prezesa Ergis S.A., nt. p​erspektyw​ związanych z eksportem tworzyw.
  • Rzeczpospolita Branża z dobrymi widokami na przyszłość  - dodatkowo w materiale zawarto autoryzowaną  wypowiedź Tadeusza Nowickiego, Prezesa Ergis S.A., nt. recyklingu.
  • Rzeczpospolita Oni są najważniejsi na tym rynku - w materiale przedstawiono profil Grupy oraz zaznaczono jej najistotniejsze cele, tj. dokończenie nowej linii produkcyjnej dla folii PET.
.