Ergis

Media o nas

10.01.2017

  • Parkiet „Ergis stawia na produkty o wysokiej marży” – Ergis stawia w tym roku na wzrost produkcji i sprzedaży wyrobów charakteryzujących się stosunkowo wysokimi marżami. Grupa szczególnie mocno rozwija technologię wytwarzania folii nanoErgis, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców, ale nie tylko. - Umacniamy naszą pozycję jako liczącego się europejskiego producenta twardych folii opakowaniowych zarówno z PVC, jaki PET oraz laminatów. Wkładamy też istotny wysiłek w skup akcji i wypłatę dywidendy, by w niełatwym dla giełdy w Warszawie okresie chronić wartość naszych akcji - mówi Tadeusz Nowicki, prezes Ergisu. Zarząd podaje, że średnioroczna wartość projektowanych inwestycji wyniesie w latach 2016—2017 blisko 35mln zł. Poza wydatkami zaplanowanymi na linię do produkcji nanoErgis pieniądze będą głównie przeznaczone na inwestycje odtworzeniowe. Ergis ponad połowę sprzedaży realizuje na rynkach zagranicznych. Największe sukcesy, poza Polską, osiąga w Niemczech i we Francji. Grupa stara się jednak rozwijać sieć sprzedaży w całej UE. - Uruchomienie trzeciej linii do produkcji folii nanoErgis powinno w ciągu dwóch lat dodać do eksportu około 7—10 punktów procentowych. – uważa Tadeusz Nowicki. Dodaje, że realizacja tegorocznych planów w dużym stopniu będzie zależeć od sytuacji ekonomicznej i międzynarodowego postrzegania Polski. —Ważna jest stabilność strefy Schengen i swobody przepływu usług i towarów, które ostatnio, przy ograniczeniach nakładanych na transport wewnątrzunijny oraz delegowanie pracowników, mają się nie najlepiej — przekonuje Tadeusz Nowicki.
.