Ergis

Komunikat prasowy

15 listopada 2011, 14:20

Grupa ERGIS po trzech kwartałach 2011: dalszy wzrost sprzedaży

GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2011: DALSZY WZROST SPRZEDAŻY, WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO O 27% I EBITDA O 26% W TRZECIM KWARTALE

 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po trzech kwartałach 2011 roku wyraźny wzrost sprzedaży, o około 6%, do ponad 474 mln zł. Jest to kolejny kwartał, w którym Grupa utrzymuje, narastająco, wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego okresu. Zysk operacyjny w samym III kwartale sięgnąl 5,7 mn zł i był o 26,8% wyższy niż rok wcześniej, a po dziewięciu miesiącach wyniósł  13,6 mln zł.

 

Kluczowe wydarzenia:

 

­   Przychody Grupy ERGIS po trzech kwartałach 2011 roku wzrosły o około 6% i wyniosły  474 mln zł. W III kwartale 2011 roku sytuacja na rynku surowcowym ustabilizowała się, a wzrost cen został zahamowany.

­   Stabilizacja na rynku surowców i wzrost kursu euro wpłynęły pozytywnie na poziom realizowanych w trzecim kwartale marż. Rentowność operacyjna Grupy w trzecim kwartale 2011 wzrosła do poziomu 3,5%, wobec 2,7% rok wcześniej.

­   Wynik finansowy Grupy, przede wszystkim na poziomie brutto i netto, za trzeci kwartał 2011, roku został zdeterminowany przede wszystkim przez wzrost kursu euro.

­   W sierpniu 2011 roku uruchomiono w MKF-Ergis produkcję folii twardej na linii produkcyjnej przeniesionej z Berlina do Wąbrzeźna. Produkcja spełnia przyjęte założenia zarówno co do jakości, jak i efektywności. W III kwartale 2011 roku zakończono również przenoszenie urządzeń towarzyszących (przewijarki, silosy). Tym samym proces konsolidacji produkcji folii twardej PVC w MKF-Ergis Sp. z o.o. zakończył się sukcesem.

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po trzech kwartałach  2011 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys PLN

3Q2010

3Q2011

Zmiana

1-3Q2010

1-3Q 2011

Zmiana

Przychody

161 847

161 306

-0,3%

448 430

474 379

+5,8%

Zysk operacyjny

4 468

5 667

26,8%

15 820

13 643

-13,8%

EBITDA

8 849

11 114

+25,8%

31 096

28 511

-8,3%

Niezrealizowane różnice kursowe

2 604

-4 953

-290,2%

2 715

-4 386

-261,5%

Zysk netto

5 141

-2 759

-153,7%

11 273

1 799

-84,0%

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży za 3 kwartały 2011 roku wynika z wzrostu cen sprzedawanych wyrobów z uwagi na znaczny wzrost cen surowców podstawowych. Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży laminatów (wzrost o 20,7%). Wzrost wolumenu sprzedaży zanotowano w grupie wyrobów folie miękkie (5,0%) oraz taśm PET (o 6,2%).

 

W trzecim kwartale 2011 roku ustabilizowała się sytuacja na rynku surowcowym, a wzrost cen został zahamowany, co ustabilizowało ceny wyrobów i wartość sprzedaży. W trzecim kwartale 2011 nie zmieniła się ona istotnie w stosunku do wartości zrealizowanej w analogicznym okresie 2010 roku, przy średnim kursie euro wyższym o około 3,5%. Narastająco dynamika sprzedaży wyniosła 5,8%, przy średnim kursie euro wyższym o około 1%.

 

Stabilizacja na rynku surowców i wzrost kursu euro wpłynęły pozytywnie na poziom realizowanych marż. W trzecim kwartale 2011 roku wskaźnik zysku brutto ze sprzedaży wzrósł do 13,5%, w porównaniu do 13,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast wskaźnik zysku ze sprzedaży wzrósł do 3,8% w porównaniu z 2,4% w trzecim kwartale 2010. Spowodowane to było obniżeniem kosztów ogólnych i sprzedaży, które łącznie spadły w trzecim kwartale o 10% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 (narastająco o 8%).

 

Również wartość EBITDA dla Grupy wzrosła w trzecim kwartale 2011 roku do 11,1 mln zł wobec 8,8 mln zł osiągniętego w trzecim kwartale 2010 (narastająco 28,5 mln zł wobec 31,1 mln zł).

 

INWESTYCJE GRUPY ERGIS

 

Grupa obecnie realizuje inwestycję w czwartą linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE. Linia będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na I kwartał 2012 roku. Przewidywane nakłady na tę inwestycję wyniosą 24 mln zł, z czego na rok 2011 przypada 12 mln zł. Inwestycja będzie finansowana częściowo z funduszy europejskich, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (40% przewidywanych nakładów tj. około 9,6 mln zł), a w pozostałej części z kredytu bankowego. Linia zwiększy moce produkcyjne folii stretch o 25% w stosunku do mocy w 2011 r).

 

„W trzecim kwartale zakończyliśmy ważną inwestycję w zakład produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie. Choć w krótkim okresie wiązała się ona z zaangażowaniem kapitału, jestem przekonany że  relokacja środków produkcji przyczyni się do poprawy wyników finansowych Grupy w kolejnych okresach. Z niecierpliwością oczekujemy też efektów inwestycji w nową linię technologiczną do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE w Oławie, które powinny być widoczne począwszy od drugiego kwartału 2012 roku.” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Małgorzata Kot, ERGIS - EUROFILMS S.A.

tel. 0604 159 103, 0604 159 159

e-mail: kot@ergis.eu 

 

Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.