Ergis

Komunikat prasowy

26 stycznia 2009, 14:00

BRE BANK SA i BANK HANDLOWY SA WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA DALSZE FINANSOWANIE KREDYTEM WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GRUPĘ ERGIS NA ZAKUP SPÓŁEK NIEMIECKICH

Grupa ERGIS, w dniu 26 stycznia 2009 r., podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej pomiędzy Spółką i Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz BRE Bankiem SA w październiku 2007 roku, przedłużający okres spłaty transzy B kredytu (wynoszącej 1,3 mln EUR i 22 mln zł) oraz części transzy A (3,89 mln EUR) począwszy od stycznia 2010 r. do października 2012 r. Pozostała cześć transzy A (16,14 mln EUR) zostanie spłacona w przewidzianym wcześniej terminie, tj. do 2012 roku.

Realizując transakcję zakupu spólek  MKF Folien GmbH i Schimanski GmbH Zarząd Grupy Ergis zamierzał zrefinansować ją z emisji akcji. Jednak zmiana sytuacji na GPW uczyniła te plany niekorzystnymi dla dzisiejszych akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd ERGIS wynegocjował z konsorcjum finansującym (BRE Bank SA i Bank Handlowy SA)  zgodę na dalsze finansowanie zrealizowanego przejęcia kredytem. Globalna kwota finansowania wynosi 34,9 mln EUR.

 „Bardzo się cieszę się, że udało nam się uzyskać zgodę banków na finansowanie przez kolejny rok  zakupu  MKF-Folien i Schimanski GmbH kredytem bankowym.  Przejęcie to umocniło naszą pozycję lidera w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Planowaliśmy zrefinansować je przeprowadzając emisję akcji, ze względu jednak na pogorszenie sytuacji na giełdach  zdecydowaliśmy się emisję tę odłożyć. Jeśli jednak sytuacja na giełdzie się poprawi, rozważymy ponownie przeprowadzenie emisji i wcześniejszą spłatę zadłużenia..” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

ERGIS-EUROFILMS SA. jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Spółka jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. Dzięki zrealizowanym w 2007 roku przejęciom(Flexergis, MKF, Schimanski) Grupa ERGIS stała się istotnym graczem na rynku opakowań do żywności.

www.ergis-eurofilms.eu

 

 

 

 

 

.