Ergis

Marek Kapłucha (1964)

Absolwent wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Interpegro-Lubex SA, gdzie po roku objął funkcję członka zarządu. W latach 1992-2009 związany z Kraft Foods Int., początkowo w Polsce, potem w Austrii. Przez ostatnich 9 lat tego okresu pracował w Kraft Foods East Adriatic Markets z siedzibą w Wiedniu, z odpowiedzialnością za sprzedaż do ośmiu krajów Europy Południowo-Wschodniej. Pracę w Kraft Foods zakończył w 2009 jako Dyrektor ds. handlu, członek zarządu. W tym samym roku objął stanowisko członka zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z odpowiedzialnością za sprzedaż, zakupy surowców i logistykę, a następnie, po utworzeniu Grupy Azoty S.A., w latach 2013-16 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy. Równolegle, w okresie 2013-16 pełnił funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe, z siedzibą w Brukseli. W roku 2018 pracował w Grupie Ergis jako doradca zarządu.

.