Ergis

Folie izolacyjne, laminowane

FOLIA PVC  IZOFOL

Folia hydroizolacyjna z polichlorku winylu, przeznaczona do ochrony obiektów budowlanych i inżynierskich przed wilgocią i wodą.

ERGIS opatentował autorski system układania folii na powierzchniach o dużym kącie nachylenia.

ZASTOSOWANIE

Folia PVC IZOFOL jest nowoczesnym materiałem hydroizolacyjnym, stosowanym 
do:

- hydroizolacji poziomej płyt fundamentowych i posadzek w budownictwie ogólnym i przemysłowym,

- hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych,

- hydroizolacji zbiorników wodnych, osadników, wałów przeciwpowodziowych, zarówno gruntowych, jak i żelbetowych,

- izolacji wysypisk śmieci i składowisk odpadów,

- izolacji tarasów, parkingów,

- izolacji w budownictwie drogowym i mostowym,

- izolacji tuneli drogowych i kolejowych.

100_1129.JPG  100_2813.JPG  100_3041.JPG

100_8205.JPG  201103281109.jpg  DSC00022.jpg

                                                    DSC_0905.JPG

 

WŁAŚCIWOŚCI FOLII PVC IZOFOL

 • możliwość łączenia poprzez zgrzewanie (gorącym powietrzem albo klinem) lub klejenie,
 • wysoka odporność na większość czynników agresywnych, występujących w środowisku; odporność na promieniowanie UV, kwaśne deszcze i szeroki zakres temperatur,
 • wytrzymałość na wydłużenie względne przy zerwaniu, osiągająca wartość ponad 300 %, co ma decydujące znaczenie w konstrukcjach narażonych na duże osiadania lub przemieszczenia; wytrzymałość można dodatkowo zwiększyć zatapiając w folii syntetyczną siatkę o dużej wytrzymałości,
 • elastyczność, umożliwiająca wykonanie izolacji o skomplikowanych kształtach powierzchniowych, nawet w ujemnych temperaturach, z zapewnieniem dobrego przylegania do podłoża (płaskość leżenia),
 • faktura nadawana w procesie produkcji, zwiększająca współczynnik tarcia membrany,
 • możliwość poddania recyclingowi - neutralność dla środowiska.

  

WYMIARY I GRUBOŚCI:

GRUBOŚĆ [mm]

1,00

1,50

2,00

SZEROKOŚĆ [m]

2,03

2,03

2,03

DŁUGOŚĆ MIN [m]

26,6

26,6

26,6

 

W tabeli zamieszczono podstawowe grubości folii. Możliwe jest wyprodukowanie folii o innych grubościach, od 0,2 do 3,0 mm na indywidualne życzenie klienta. W celu ograniczenia prac na placu budowy możliwe jest wcześniejsze przygotowanie folii w postaci płacht o standardowych wymiarach 6mx25m. Możliwe jest także przygotowanie płacht o innych wymiarach po uzgodnieniu z producentem.

NORMY I CERTYFIKATY

Folie PVC IZOFOL spełniają wymagania europejskich norm zharmonizowanych:

 • PN-EN 13967:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.

 • PN-EN 13361:2006 + PN-EN 13361:2006/A1:2007

Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór.

 • PN-EN 13362:2006

Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów.

 • PN-EN 13491:2006

Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych.

 • PN-EN 13492:2006 + PN-EN 13492:2006/A1:2007

Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej.

 • PN-EN 13493:2007

Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych.

Dodatkowo posiadamy:

 • Atest higieniczny – wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Badanie kąta tarcia – badania oporów tarcia folii PVC IZOFOL w kontakcie z różnymi gruntami niespoistymi, przeprowadzone w Laboratorium Geotechnicznym Katedry Geoinżynierii SGGW. 
Kontakt dla klienta
.