Ergis

Media

27 sierpnia 2003, 11:10

Wykup menadżerski Ergisu

Komunikat 27 sierpnia 2003 Wykup menadżerski Ergisu DBG, prowadzacy działalnosc inwestycyjna w Europie Srodkowej i Wschodniej, przeprowadził pierwsza inwestycje drugiego funduszu.  DBG, wraz z Tadeuszem Nowickim i Markiem Górskim, poprzez podmiot holdingowyFinergis Sp. z o.o. ...

31 grudnia 2000, 08:14

Komunikat Zarządu ERGIS S.A. i Tapet Gnaszyn S.A.

Komunikat Zarządu ERGIS SA i "Tapet Gnaszyn" SA17 maja 2000 r. Rada Nadzorcza "Tapet Gnaszyn" SA powołała na Prezesa Zarzadu Tadeusza Nowickiego, Prezesa Zarzadu Grupy ERGIS, który pełnił bedzie obie funkcje równoczesnie. ...

.