Ergis

ERGIS W FINALE EUROPEJSKIEGO KONKURSU „PLASTICS RECYCLING AWARDS EUROPE 2018” 

Czytaj więcej

Media

18 maja 2006, 11:33

Eurofilms opublikował prospekt emisyjny

- Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych obejmie 8 053 306 akcji dwóch serii:- “Seria D” 4 026 653 akcji, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji,- “Serie B1 i C” 4.026.653 akcji, sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.- Oferta jest podzielona na dwie transze: instytucjonalną, obejmującą 6 500 000 akcji oraz indywidualną, w ramach...

12 maja 2006, 11:22

KPWiG zatwierdziła prospekt emisyjny Eurofilms S.A.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Eurofilms S.A, drugiego co do wielkości na polskim rynku producenta folii stretch (rozciągliwej), producenta folii termokurczliwej PVC oraz dystrybutora folii polipropylenowej BOPP. ...

01 marca 2006, 11:19

Eurofilms podtrzymuje plany debiutu na warszawskiej giełdzie jeszcze w tym roku

Eurofilms. Producent folii podtrzymuje plany debiutu na warszawskiej giełdzie jeszcze w tym roku. Dzięki środkom z publicznej oferty akcji spółka zamierza sfinansować zakup nowych linii technologicznych. ...

27 lutego 2006, 11:16

Eurofilms S.A. złożył swój prospekt emisyjny w KPWiG

Eurofilms S.A. złożył swój prospekt emisyjny w KPWiG. Spółka jest drugim co do wielkości producentem folii stretch (rozciągliwej) z polietylenu, folii termokurczliwej PVC oraz dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP w Polsce. ...

27 sierpnia 2003, 11:10

Wykup menadżerski Ergisu

Komunikat 27 sierpnia 2003 Wykup menadżerski Ergisu DBG, prowadzacy działalnosc inwestycyjna w Europie Srodkowej i Wschodniej, przeprowadził pierwsza inwestycje drugiego funduszu.  DBG, wraz z Tadeuszem Nowickim i Markiem Górskim, poprzez podmiot holdingowyFinergis Sp. z o.o. ...

31 grudnia 2000, 08:14

Komunikat Zarządu ERGIS S.A. i Tapet Gnaszyn S.A.

Komunikat Zarządu ERGIS SA i "Tapet Gnaszyn" SA17 maja 2000 r. Rada Nadzorcza "Tapet Gnaszyn" SA powołała na Prezesa Zarzadu Tadeusza Nowickiego, Prezesa Zarzadu Grupy ERGIS, który pełnił bedzie obie funkcje równoczesnie. ...